Normy a certifikáty - Niedax Slovakia

Pre maximálnu bezpečnosť

Certifikovaná kvalita

Všetky výrobky Niedax, verné našej vízii bezpečného elektrického sveta, spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Každý z nich je totiž vyrobený v súlade s najprísnejšími národnými a medzinárodnými normami. Okrem neustáleho rozvoja riadenia kvality sa zodpovední zamestnanci podrobujú komplexnému školeniu a vzdelávaniu. Takto zabezpečujeme, že spoločnosť bude aj v budúcnosti plniť svoje rastúce záväzky voči zákazníkom, politike a spoločnosti.

Plánujete projekt alebo potrebujete viac informácií? 

Žiadosť o projekt

Certifikácie spoločnosti

Dôsledné dodržiavanie národných a medzinárodných štandardov a noriem je základom myslenia a konania všetkých spoločností skupiny Niedax. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť, že naše výrobky sú vyrábané v súlade s národnými a medzinárodnými normami a spĺňajú veľmi vysoké požiadavky na kvalitu.

Keďže rozsah jednotlivých uvedených noriem a certifikátov sa nevzťahuje na všetky výrobky a spoločnosti bez obmedzenia, kontaktujte nás. Radi vám povieme, ktoré normy a certifikáty sa vzťahujú na váš konkrétny prípad.

 • DIN 4102-12
  Reakcia stavebných materiálov a komponentov na oheň - Časť 12: Funkčná integrita elektrických rozvodov; požiadavky a skúšky
   
 • DIN 50938
  Vypaľovanie železných súčiastok - Požiadavky a skúšobné metódy
   
 • DIN EN 61537
  Vodiace systémy pre káble a vedenia - Nosné systémy káblov pre elektrické inštalácie
   
 • DIN EN 50085-1
  Káblové úložné systémy a káblové rozvody pre elektrické inštalácie - Časť 1: Všeobecné požiadavky
   
 • DIN EN 50085-2-1
  Časť 2-1: Osobitné požiadavky na káblové úložné systémy a káblové rozvody na stenách a stropoch
   
 • DIN EN 50085-2-3
  Časť 2-3: Osobitné požiadavky na systémy káblových rozvodov zabudované do rozvodných skríň
   
 • DIN EN 50085-2-4
  Časť 2-4: Osobitné požiadavky na voľne stojace inštalačné jednotky
   
 • DIN EN 61386-21
  Časť 21: Osobitné požiadavky na tuhé káblové rozvody pre elektrické inštalácie
   
 • DIN EN ISO 1461
  Zinkové povlaky aplikované na oceľ žiarovým zinkovaním (dávkové zinkovanie) - požiadavky a skúšky
   
 • DIN EN 10346
  Ploché oceľové výrobky s priebežným žiarovým povlakom - Technické dodacie podmienky
   
 • DIN EN ISO 10684
  Spojovací materiál - žiarové zinkovanie
   
 • DIN EN 62561-1
  Komponenty systému ochrany pred bleskom (LPSC) - Časť 1: Požiadavky na spojovacie komponenty
   
 • DIN EN ISO 2081
  Kovové a iné anorganické povlaky - Galvanické zinkové povlaky na železných materiáloch s dodatočnou úpravou
   
 • DIN EN 62444
  Káblové vývodky pre elektrické inštalácie
   
 • DIN EN 60238
  Objímky so závitom Edison
   
 • DIN EN 60998-1
  Spojovacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely - Časť 1: Všeobecné požiadavky
   
 • DIN EN 60998-2-1
  Časť 2-1: Osobitné požiadavky na pripojovacie zariadenia ako samostatné jednotky so skrutkovými svorkami
   
 • DIN EN 60998-2-2
  Časť 2-2: Osobitné požiadavky na pripojovacie zariadenia ako samostatné jednotky s bezskrutkovými svorkami
   
 • DIN EN 61914
  Držiak kábla pre elektrické inštalácie
   
 • DIN EN 60715
  Rozmery nízkonapäťových spínacích a riadiacich zariadení - Štandardizované montážne lišty pre mechanické
  montáž elektrických zariadení v rozvádzačoch
   
 • DIN EN 60670-1
  Krabice a kryty pre príslušenstvo domových a podobných pevných elektrických inštalácií - Časť 1: Všeobecné požiadavky
   
 • DIN EN 60670-22
  Krabice na príslušenstvo pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie - Časť 22:
  Osobitné požiadavky na rozvodné skrine

 • DIN VDE 0603-2
  Malé rozvádzače a meracie stanice AC 400 V - Odbočky hlavného vedenia
   
 • DIN VDE 0606-1
  Pripojenie zariadení do 690 V - Časť 1: Inštalačné krabice na umiestnenie zariadení a/alebo pripojovacích svoriek
   
 • DIN VDE 0618-1
  Zariadenia na vyrovnávanie potenciálov; lišta na vyrovnávanie potenciálov (PAS) na hlavné vyrovnávanie potenciálov

 • IMQ
  Taliansky inštitút pre značku kvality

 • NEMA VE1
  Systémy kovových káblových žľabov
   
 • CAN/CSA – C22.2 No. 62 – 93
  Štandardné systémy povrchových rozvodov

 • ÖVE/ÖNORM EN 60998-1
  Elektrické medené vodiče - Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky - Časť 1: Všeobecné požiadavky a špecifické požiadavky na upínacie jednotky pre vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 vrátane

 • UL 5
  Povrchové kovové dráhy a príslušenstvo
   
 • UL 467
  Uzemnenie a spájanie zariadení
   
 • UL 514B
  Potrubie, rúrky a káblové armatúry
   
 • NEMA VE1
  Systémy kovových káblových žľabov

Potrebujete pomoc?

Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.:+421 2 446 30 934
E-mail: niedax@niedax.sk

 

Kontakt