Odtlačok

Niedax, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava
Tel:  +421 2 446 30 934

E-Mail: niedax@niedax.sk
www.niedax.com/sk-sk

© NIEDAX s.r.o.
Omyly a technické změny vyhrazeny.


Omyly a technické zmeny vyhradené.
Konateľ:

Bruno Reufels
Christian Strasser

Sídlo firmy:

Pestovateľská 6
821 04 Bratislava
 

IČO:
47665343

DIČ:
SK-2024020240   

Informácie o zdroji požitých obrázkov a grafiky:
Werner Feldmann, Studio für Fotokommunikation, www.fotofeldmann.com

© Audi AG Neckarsulm
© BMW Group/Erik Chmil
© Westbahnhof Wien/Walter Luttenberger
© HBK Singen/Jagode
© WeserWind GmbH
© Flughafen Köln/Bonn
© Flughafen Düsseldorf/Andreas Wiese
© Rasselstein
© in.Stuttgart
© Nürburgring
© AlpTransit Gotthard AG
© NürnbergMesse/Heiko Stahl
© Sonepar

© alex556677- istockphoto.com
© werny - istockphoto.com
© gemenacom - istockphoto.com
© AKodisinghe - istockphoto.com
© Jezperklauzen - istockphoto.com
© small_frog - istockphoto.com
© Visdia - istockphoto.com
© Ajt - istockphoto.com
© pixelfit - istockphoto.com
© PeopleImages - istockphoto.com

© goodluz - Fotolia.com
© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com
© contrastwerkstatt - Fotolia.com
© Franz Pfluegl - Fotolia.com
© ehrenberg-bilder - Fotolia.com
© michaeljung - Fotolia.com
© Kadmy - Fotolia.com
© Cifotart - Fotolia.com
© Paul Liu - Fotolia.com
© Victoria - Fotolia.com
© highwaystarz - Fotolia.com
© Monkey Business - Fotolia.com
© Anna Baburkina - Fotolia.com

© John Rowley - gettyimages.de

© coliri / Pixelio' - Pixelio.de

© Skitterphoto - pexels.com
© Fox - pexels.com

 

Urovnávanie sporov

Európska komisia predstavuje platformu na online riešenie sporov (OS) : https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Našu e-mailovú adresu nájdete v hornej časti.

Nie sme pripravení, ani povinní zúčastňovať sa na riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážou.

Odmietnutie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední len za vlastný obsah na týchto webových stránkach na základe všeobecných právnych predpisov. Nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať sprostredkované, alebo uložené cudzie informácie, alebo hľadať okolnosti, ktoré naznačujú protiprávnu činnosť. Povinnosti odstrániť, alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Je možné to zaručiť iba od okamihu rozpoznania konkrétneho porušenia. V tomto prípade okamžite obsah odstránime. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za úplnosť, správnosť, alebo aktuálnosť obsahu (okrem sťahovaných dát), ani za bezproblémový prístup.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na stránky tretích strán, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme za tento obsah prevziať zodpovednosť. Za obsah týchto odkazov nesie zodpovednosť ich poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prepojené odkazy sa vo chvíli prepojenia skúmajú z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Ilegálny obsah nie je možné v okamihu prepojenia identifikovať. Permanentná kontrola obsahu prepojených stránok nie je možná. Po oznámení rizikového obsahu bude tento odkaz okamžite odstránený.

Autorský zákon

Obsah vytvorený prevádzkovateľmi stránok podlieha nemeckému autorskému zákonu. Spracovanie, rozširovanie, rozmnožovanie aj iný spôsob použitia obsahu je možný iba na základe písomného povolenia autorov. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je možné len na súkromné, nie komerčné účely. Ak obsah týchto stránok nebol vytvorený prevádzkovateľom, sú brané do úvahy autorské práva tretích strán. Obsah vytvorený treťou stranou bude pre lepšiu prehľadnosť zvýraznený. Ak ste si vedomí porušovania autorských práv, prosíme o oznámenie tejto skutočnosti. Po tomto oznámení bude takýto obsah bezodkladne vymazaný. Pokiaľ nie je povedané inak, sú všetky používané značky a logá spoločnosti Niedax Group chránené ochrannou známkou.