Kompetencie pre komplexné odvetvia

Náročné úlohy si vyžadujú zodpovedného partnera. Vyhovieť Vašim špecifickým požiadavkám sa snažíme pomocou našich široko zameraných kompetencií, ktoré sú optimálne zamerané na Váš projekt. S nami ste v dobrých rukách.

Naše prvotriedne referencie zo spoločností najvýznamnejších priemyselných a zabezpečovacích odvetví hovoria za nás.

Priemysel


Inovatívne priemyselné riešenia

Uznávané tuzemské i zahraničné priemyselné podniky stavajú na elektroinštalačných produktoch skupiny Niedax Group. Ponúkame kompletnú paletu priemyselných výrobných podnikov a disponujeme významným počtom spokojných zákazníkov, ktorých objekty sú vybavené našimi káblovými systémami.
 

 • Stavebný priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Tlačierenský a papierenský priemysel
   
 • Strojársky priemysel
 • Chemický priemysel
 • Oceliarsky priemysel

Energetika


Plnou parou vpred so špeciálnou produkciou

Výnimočne efektívna výroba a distribúcia energie, šetrná k životnému prostrediu, vytvára neodmysliteľný základ pre vysokopriemyselné národné hospodárstvo.

Káblové nosné systémy s vysokými nárokmi práve na individualitu a komplexnosť sú v tejto oblasti nevyhnutné a využívajú sa ako v klasických zariadeniach na výrobu elektrickej energie, tak aj v solárnych a veterných elektrárňach.

Niedax Group je v oboch sektoroch silne zastúpená a prispieva tak svojim podielom do budúcnosti v oblasti výroby elektrickej energie

 

 • Veterná energia
 • Solárna energia
 • Tepelná energia
 • Atómová energia

Ropa a plyn


Vysokohodnotné materiály pre moria a oceány

Ničivá sila slanej morskej vody v kombinácii s neustále sa meniacim počasím, vytvárajú extrémne agresívne prostredie pre Offshore strediská. Spoľahlivosť použitej techniky v morskom prostredí je preto v tomto prípade nevyhnutná a mala by byť prenechaná len tým najskúsenejším špecialistom v obore.

 

 • Offshore
 • Onshore

Verejné budovy


Kde sa stretávajú masy ľudí …

… tam sú aj nároky na bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť veľmi vysoké. Výnimočné požiadavky na elektrickú infraštruktúru vo vysoko komplexnom prostredí môže naplniť len skúsený špecialista, akým je Niedax Group. Preto nájdete naše produkty v mnohých verejných budovách: od štadiónov a športových arén cez nemocnice až po administratívne a spoločenské budovy.

 

 • Účelové stavby
 • Štadióny

Infraštruktúra a doprava


Inštalačné systémy v infraštruktúre

Nákupné centrá, stanice, letiská: všade, kde sa zdržiava veľký počet ľudí má požiarna bezpečnosť najvyššiu prioritu. Núdzové osvetlenia, výťahy, zariadenia na odvod dymu a veľa iných musia počas určitej doby zostať v prevádzke, s cieľom záchraniť ľudské životy. Už dlho poskytuje Niedax Group premyslené systémy, ktoré zaručujú túto funkčnú odolnosť pri požiari. Naše inštalačné systémy s funkčnou odolnosťou, odskúšané podľa STN 92 025: 2012, ponúkajú rozličné konštrukčné možnosti na stenu alebo na strop, čím Vám zabezpečujú flexibilitu pri práci.

 

 • Letiská
 • Vlaková doprava
 • Lodenice

Špeciálne stavby/tunely


Maximálna bezpečnosť s požiarne odskúšanými kompletnými systémami

S inteligentným a na požiarnu odolnosť odksúšaným systémom sa stará Niedax Group o maximálnu bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku pomocou vynikajúceho Cable Management v oblasti stavby Tunelov. Okrem toho navedú naše systémy núdzového osvetlenia zo sklom tvrdeného plastu cestujúcich rýchlo a bezpečne k núdzovým východom. Požiarna a protikorózna ochrana, mechanická odolnosť a minimálna tepelná vodivosť sú len niektoré z požiadaviek na splnenie i tých najvyšších nárokov

 

 • Cestné tunely
 • Železničné tunely

Potrebujete pomoc?

Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.:+421 2 446 30 934
E-mail: niedax@niedax.sk

 

Kontakt