Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR..General Data Protection Regulation)

 

Ďakujeme za Váš záujem o spoločnosť Niedax Group a jej produkty. Tento súhlas je platný pre internetové ponuky na www.niedax-group.com a ww.niedax.sk a pre obsah zdieľaný na týchto stránkach. Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napríklad pri komunikácii cez e-mail), môže spôsobiť bezpečnostné riziko. Ochrana dát pred možným zásahom tretích osôb nie je možná.
 

Ochrana užívateľských dát a osobných údajov

Používanie našich webových stránok je možné bez zadania osobných údajov. Meno, názov, alebo e-mailová adresa sa zobrazuje iba na základe dobrovoľnosti, je možné ich uviesť na kontaktnom formulári na základe jasného súhlasu. Tieto dáta nie je možné bez Vášho súhlasu odovzdať tretej strane.

Pri vytvorení internetového dopytu sú uložené nasledujúce dáta:  

  • IP adresa počítača, z ktorého ste dopyt odoslali, viď. Separátna poznámka k IP adresám.
  • Informácie o prehliadači ( použitý prehliadač, systém, jazykové nastavenie a pod. ).
  • Informácie o použitom serveri.
  • Protokol, meno súboru, meno stránky ponuky (URL).
  • Dátum a čas prístupu. + Množstvo prenesených dát.
  • Údaje o spojení (chybové hlásenie).

Tieto informácie sú použité pre štatistické údaje. Nie sú odovzdávané žiadnym tretím osobám s výnimkou právnych úkonov, ako sú súdny príkaz, či začatie trestného stíhania. IP adresy sú klasifikované ako osobné údaje aj podľa skorších právnych ustanovení (SDEÚ). Nechávame na Vašej vôli a úsudku, ktoré osobné údaje nám dáte k dispozícii. Pokiaľ budete chcieť údaje upraviť, či zmazať, neodkladne tak urobíme. Pokiaľ tak budete chcieť urobiť, pošlite e-mail na adresu: datenschutzbeauftragter@niedax-group.com.


Cookies

Pri vašej prvej návšteve našich stránok www.niedax.sk a www.niedax.cz sa Vám vždy zobrazuje upozornenie, že používate cookies. Po potvrdení súhlasu s ich použitím sa Vám zobrazí potvrdenie, že ste súhlasili s ich použitím. Pokiaľ budete chcieť našu ponuku opäť vidieť, upozornenie sa opäť ukáže. To isté sa stane, ak na Vašom prehliadači cookies separátne vymažete, alebo ak sa na www.niedax.sk alebo www.niedax.cz prihlásite z iného zariadenia. Pri prezeraní jednotlivých stránok sa Vám však zobrazujú dočasné cookies, malé dátové informácie technického rázu, ktoré slúžia na prepojenie Vášho počítača s našimi ponukami na www.niedax.sk a www.niedax.cz. Tieto tzv. session-cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú automaticky po ukončení spojenia vymazané. Použitie cookies môžete zakázať na Vašom prehliadači, musíme Vás ale upozorniť, že tým obmedzujete funkčnosť Vašich internetových stránok.
 

Google Analytics, ostatné cookies

Tieto stránky používajú Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používajú aj cookies, ktoré sú uložené na Vašom počítači. Informácie, ktoré vytvárate svojím používaním webových stránok spoločnosť Google premieňa na reporty o Vašom správaní. Používanie Google Analytics nie je súčasťou zmluvy so spoločnosťou Google. Špeciálne funkcie Google Analytics nie sú aktivované, jedná sa iba o základné funkcie. Relatívne ľahko môžete predchádzať vytváraniu týchto reportov a spracovaniu dát o Vašom správaní inštalovaním nasledujúceho linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Použitím tejto funkcie bude Vaša IP adresa na Googli v rámci krajín EÚ skrátená.
 

Súhlas

Tým, že používate tieto internetové stránky, vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ tomu tak nie je, prosíme Vás, nenavštevujte naše stránky a nezadávajte žiadne osobné údaje.
 

Potvrdzovanie ponúk bez Java Script

Pokiaľ máte na Vašom prehliadači deaktivovaný Java Script, nemôžete používať určitý obsah (napr. videá) a určité vyrozumenia sa Vám nebudú zobrazovať.
 

Informačný tok

Používame iba informácie, ktoré ste nám povolili, ak chcete akúkoľvek zmenu, urobte tak pomocou e-mailu alebo písomne. To platí aj pre akékoľvek časti súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 

Nesúhlas so zneužitím osobných údajov

Nesúhlasíme so zneužitím kontaktných údajov treťou osobou na reklamné účely a zriekame sa takéhoto používania dát pomocou spamov a pod.

Potvrdzujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Niedax, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava na vybavenie môjho dopytu. Počas spracovania tohto dopytu môže spoločnosť Niedax Group tieto informácie používať. Najneskôr tri mesiace po skončení dopytu budú dáta zničené. Uloženie, spracovanie a použitie údajov môžem kedykoľvek e-mailom ukončiť. V tomto prípade budú dáta bezodkladne vymazané.

„Tieto stránky používajú cookies pre jednoduchšiu a príjemnejšiu prácu. Pre ďalšie informácie viď. Súhlas so spracovaním osobných údajov“.

Tu prosím kliknite, aby sa deaktivoval Google Analytics.

 

Zde prosím klikněte, aby se deaktivoval Google Analytics.