Normy a certifikáty - Niedax Česká republika

Normy a certifikáty – důvěra se získává transparentností a kontrolou

Důsledné dodržování národních a mezinárodních standardů a norem je základem filozofie i konání společnosti Niedax Group. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že při výrobě našich produktů dodržujeme platné národní i mezinárodní normy a splňujeme přísné požadavky na kvalitu.

Pro různé produkty mohou platit různé normy a certifikáty. Budete-li si chtít ověřit normy a certifikáty daného výrobku, neváhejte nás kontaktovat.

Plánujete projekt nebo potřebujete další informace?

 

Žádost o projekt

Certifikáty společnosti

Produkty v souladu s...

 • DIN 4102-12
  Reakce stavebních materiálů a konstrukčních částí na oheň - Část 12: Funkční integrita elektrických rozvodů; požadavky a zkoušení
 • DIN 50938
  Černé oxidové povlaky na železe nebo oceli - Požadavky a zkušební metody
 • DIN EN 61537
  Vedení kabelů. Systémy kabelových žlabů a kabelových žebříků
 • DIN EN 50085-1
  Systémy kabelových trubek a kabelových kanálů pro elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
 • DIN EN 50085-2-1
  Systémy kabelových trubek a kabelových kanálů pro elektrické instalace - Část 2-1: Systémy kabelových trubek a kabelových kanálů určené k montáži na stěny a stropy

   
 • DIN EN 50085-2-3
  Systémy kabelových rozvodů a kabelové kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na systémy kabelových rozvodů pro zabudování do rozváděčových skříní

   
 • DIN EN 50085-2-4
  Systémy kabelových rozvodů a kabelových kanálů pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na provozní stožáry a sloupky
 • DIN EN 61386-21
  Kabelové systémy - Část 21: Zvláštní požadavky na tuhé kabelové systémy
 • DIN EN ISO 1461
  Žárově zinkované povlaky na hotových železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody
 • DIN EN 10346
  Ploché ocelové výrobky s průběžným žárovým povlakem - Technické dodací podmínky
 • DIN EN ISO 10684
  Spojovací materiál - žárově zinkované povlaky
 • DIN EN 62561-1
  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
 • DIN EN ISO 2081
  Kovové a jiné anorganické povlaky - Galvanické povlaky zinku s doplňkovou úpravou na železe nebo oceli
 • DIN EN 62444
  Kabelové vývodky pro elektrické instalace
 • DIN EN 60238
  Edisonovy šroubové objímky
 • DIN EN 60998-1
  Připojovací zařízení pro obvody nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
 • DIN EN 60998-2-1
  Připojovací zařízení pro obvody nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky na připojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami
 • DIN EN 60998-2-2
  Připojovací zařízení pro nízkonapěťové obvody pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na připojovací zařízení jako samostatné jednotky s bezšroubovými svorkami.
 • DIN EN 61914
  Držák kabelů pro elektrické instalace
 • DIN EN 60715
  Rozměry rozváděčů nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických přístrojů ve spínacích a řídicích zařízeních
 • DIN EN 60670-1
  Krabice a kryty pro příslušenství domovních a podobných pevných elektrických instalací - Část 1: Obecné požadavky
 • DIN EN 60670-22
  Krabice pro příslušenství domovních a podobných pevných elektrických instalací - Část 22: Zvláštní požadavky na rozvodné krabice

 • DIN VDE 0603-2
  Zákaznické rozvaděče a elektroměrové panely AC 400 V - Odbočné svorky hlavního vedení
 • DIN VDE 0606-1
  Spojovací materiály do 690 V - Část 1: Instalační krabice pro umístění zařízení a/nebo připojovacích svorek
 • DIN VDE 0618-1
  Zařízení pro vyrovnání potenciálů; ekvipotenciální sběrnice pro hlavní vyrovnání potenciálů

 • IMQ
  Italský institut značky kvality

 • NEMA VE1
  Kovové systémy kabelových žlabů
   
 • CAN/CSA – C22.2 No. 62 – 93
  Standardní systémy povrchových rozvodů

 • ÖVE/ÖNORM EN 60998-1
  Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Obecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče o průřezu od 0,2 mm² do 35 mm² včetně.

 • UL 5
  Povrchové kovové dráhy a kování
   
 • UL 467
  Uzemnění a pospojování zařízení
   
 • UL 514B
  Potrubí, trubky a kabelové tvarovky
   
 • NEMA VE1
  Kovové systémy kabelových žlabů

Potřebujete pomoc?

Rádi vám pomůžeme.

Tel.: +420 315 781 116
Tel.: +420 315 781 118
E-mail: office@niedax.cz

 

 

Kontaktní osoby