Váš zájem o spolupráci se společností Niedax Group nás velmi těší.

V současnosti bohužel nenabízíme žádná volná místa.

Přesto však máme zájem o kolegy a zaměstnance s patřičnou motivací i vzděláním. Pokud jste přesvědčeni o tom, že byste byli pro nás vhodnými kandidáty a jste ochotni aktivně přispět k úspěchu společnosti, pak si se zájmem přečteme Vaše poklady.

Proč se každý den snažíme

Hledíme do budoucnosti s ambicemi a pevně se držíme naší vize bezpečného elektrického světa. Je to svět, na kterém se chceme podílet s výrobky, které dokáží čelit výzvám. Výrobky vyráběné lidmi, pro lidi. Pro lidi, kteří se chtějí spolehnout na své kabelové nosné systémy a každý den ze sebe vydat to nejlepší. 

Výrobky Niedax mají zásadní význam, protože činí každodenní práci našich zákazníků bezpečnější a jednodušší, ať už působí v jakémkoli odvětví.

Naše hodnoty

Jako společnost jsme si stanovili pevné hodnoty, kterými se jako zaměstnavatel řídíme. Společně chceme uskutečnit naši vizi bezpečného světa elektrotechniky.

Ve společnosti Niedax je bezpečnost nejvyšší prioritou. Zasazujeme se o bezpečné pracovní podmínky po celém světě. Nejenže to říkáme, ale také tím žijeme. Zejména pokud jde o naše zaměstnance. V neposlední řadě díky našim silným německým kořenům. Ty nám totiž dodávají právě tu přízemnost a sílu, která z nás dělá globálního hráče. Naše odolnost vůči krizím a zdravý mezinárodní růst jsou toho důkazem.

Jako mezinárodní skupina společností přebíráme odpovědnost. Za naše zaměstnance, ale také za životní prostředí a společnost. Protože jen ten, kdo myslí a jedná udržitelně, může čelit výzvám světa. Dnes i zítra. Zajišťujeme to našimi programy "SocialNiedax" a "GreenNiedax" a spravedlivou strukturou mezd a platů po celém světě.

Naši zaměstnanci jsou pro nás důležití. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme nyní: ve 22 výrobních závodech po celém světě, s více než 2 400 zaměstnanci a více než 50 000 výrobky. Toho všeho si vážíme - v neposlední řadě i otevřené a respektující interakce. Na všech místech, ve všech profesních oblastech. Bez ohledu na pozici nebo délku praxe.

Naše německé dědictví je doma po celém světě. S více než 60 pobočkami ve více než 30 zemích zajišťuje skupina Niedax bezpečnou elektrickou infrastrukturu na mezinárodní úrovni. Přitom všude sledujeme stejné standardy vysoké kvality - bez "kdyby" a "ale"!

V Niedaxu je vítán každý! Bez ohledu na jazyk, původ, věk, pohlaví, ideologii nebo náboženství. Jsme totiž přesvědčeni, že právě rozmanitost našich zaměstnanců je tím, co dělá rozdíl. V každodenní spolupráci i s ohledem na společnou bezpečnou budoucnost!

Co znamená pracovat ve společnosti Niedax

Vyrábíme a dodáváme systémy pro vedení kabelů po celém světě. Naše budoucnost je vzrušující, čekají nás nové regiony, inovace a procesy digitální transformace. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom dodávali výrobky nejvyšší možné kvality. Někdy z toho vznikají přátelství na celý život.

A když už mluvíme o "celoživotních", 20 a 30letá výročí nejsou mezi zaměstnanci společnosti Niedax ničím neobvyklým.

Why?

We think that it's because of the overall package of exciting assignments in a growing company, the friendly atmosphere, attractive remuneration, and excellent opportunities to contribute and expand personal skills.

Sound interesting? Then found out more or apply today.

Práce ve společnosti Niedax

Ať už hledáte nové perspektivy nebo místo pro školení či stáž, naše pobočky po celém světě nabízejí řadu kariérních příležitostí, od prodeje a výroby přes back office, IT, technický vývoj, bezpečnost a ochranu zdraví při práci až po ochranu životního prostředí.

Na náročnosti není nic špatného, ale přehánět to je příliš. Všichni naši zaměstnanci mají zaručenou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Rádi vám poskytneme další informace o našich komplexních sociálních výhodách na jednotlivých pracovištích.

Potřebujete pomoc?

Rádi vám pomůžeme.

Tel.: +420 315 781 116
Tel.: +420 315 781 118
E-mail: office@niedax.cz

 

 

Kontaktní osoby