Kompetence pro komplexní odvětví

Náročné úkoly vyžadují spolehlivého partnera. Abychom dokázali vyjít vstříc Vašim specifickým potřebám, rozvinuli jsme širokou škálu kompetencí – schopnou optimálního přizpůsobení pro Váš projekt. U nás jste v dobrých rukách.

Svědčí o tom také výtečné reference, které jsme získali od významných podniků z oblasti průmyslu i služeb.

Průmysl


Inovativní řešení pro průmysl

Elektroinstalační produkty firmy Niedax Group jsou spolehlivým řešením pro významné tuzemské i zahraniční průmyslové podniky. Díky rozsáhlé produktové paletě jsme schopni uspokojit požadavky všech průmyslových odvětví, o čemž svědčí i obrovské množství spokojených zákazníků, kteří použili naše kabelové úložné systémy ve svých výstavních objektech.

 

 • Výroba svařovacího nářadí
 • Automobilový průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Tiskařský a papírenský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Ocelárny a válcovny

Energetika

 

Plnou parou vpřed díky atypickým řešením

Neodmyslitelným základem plně rozvinutého hospodářství je i vysoce efektivní a ekologická výroba energie, optimalizované přenosové soustavy a rozvodné sítě.

Hlavní důraz je zde kladen na individuální a zároveň komplexní varianty kabelových nosných systémů. Kabelové nosné systémy firmy Niedax Group splňují i v této oblasti vysoké nároky a využívají se při tradiční výrobě elektřiny, tak i v solárních a větrných elektrárnách.

Niedax Group je zastoupena v obou oblastech a ovlivňuje nemalou měrou budoucí vývoj v oblasti výroby elektrické energie.

 

 • Větrná energie
 • Solární energie
 • Elektrárny
 • Atomové elektrárny

Ropa & plyn


Vysoce kvalitní materiály do mezinárodních vod

Ničivá síla slané vody a časté změny počasí charakterizují okolí ropných plošin. Absolutní nutností jsou zde spolehlivá námořní zařízení odolná proti agresivním vlivům, jejichž instalaci lze svěřit pouze špičkovým specialistům.

 

 • Offshore
 • Onshore

Občanské a veřejné stavby


V místech, kudy proudí masy lidí...

... jsou nároky na bezpečný a plynulý provoz obzvlášť velké. Předpokladem složitých komplexních infrastrukturních řešení v oblasti rozvodu elektrických energií je také rozsáhlý sortiment vytvářený na základě dlouholeté zkušenosti, kterým firma Niedax Group disponuje. Naše produkty proto naleznete takřka ve všech typech veřejných a občanských staveb: na stadionech, ve sportovních arénách, nemocnicích i na úřadech.

 

 • Účelové stavby
 • Stadiony

Infrastruktura & doprava


Rozvodné systémy používané ve všech oblastech infrastrukury

Nákupní centra, nádraží, letiště: všude, kde se zdržuje velké množství lidí, jsou kladeny nejvyšší nároky na protipožární bezpečnost. Nouzové osvětlení, výtahy, odsávání kouře i další bezpečnostní prvky  musí být natolik kvalitní, aby mohly splňovat svou základní funkci, a to záchranu lidských životů. Firma Niedax Group nabízí již dlouhou řadu let vysoce kvalifikované systémy, které tato protipožární kritéria splňují. Úložný systém „KFO“ s integrovanou funkcí zachování celistvosti obvodu v případě požáru s možností nástěnné a stropní instalace splňuje požadavky normy DIN 4102-T 12 a je další významnou inovací, neboť lze použít bez doplňkových závitových tyčí. Pro Vás to znamená jediné: méně materiálu a rychlou montáž.

 

 • Letiště
 • Vlaková doprava
 • Výroba lodí

atypické stavby/ tunely

 

Maximální bezpečnost díky protipožárnímu systému

Maximální bezpečnost a plynulý provoz v tunelech zajišťuje díky skvělému kabelovému managementu inteligentní komlexní systém firmy Niedax Group s protipožárními testy. Naše vodicí a navigační systémy z plastů vyztužených skleněným vláknem navíc zajistí rychlou a bezpečnou navigaci pasažérů k nouzovým východům. Protipožární odolnost, ochrana proti korozi, mechanická pevnost a snížená tepelná vodivost představují jen částečný výčet vlastností splňujících ty nejvyšší nároky.

 

 • Silniční tunely
 • Železniční tunely

Potřebujete pomoc?

Rádi vám pomůžeme.

Tel.: +420 315 781 116
Tel.: +420 315 781 118
E-mail: office@niedax.cz

 

 

Kontaktní osoby