Normy i certyfikaty - Niedax Poland

Dla maksymalnego bezpieczeństwa

Certyfikowana jakość

Zgodnie z naszą wizją bezpiecznego świata elektrycznego, wszystkie produkty Niedax spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe i są starannie produkowane zgodnie ze wszystkimi normami krajowymi i międzynarodowymi. Oprócz ciągłego rozwoju naszych systemów zarządzania jakością, nasi pracownicy otrzymują również kompleksowe instrukcje i szkolenia. W ten sposób zapewniamy, że firma nadal spełnia rosnące zobowiązania wobec klientów, polityki i społeczeństwa, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Planujesz projekt lub potrzebujesz dodatkowych informacji?

 

Żądanie projektu

Certyfikaty firmowe

Ścisła zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi kieruje podejściem i działaniami wszystkich spółek Grupy Niedax. Każdy z naszych klientów wie, że nasze produkty są wytwarzane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz że spełniają rygorystyczne kryteria jakości.

Ponieważ zakres poszczególnych wymienionych norm i certyfikatów niekoniecznie obejmuje wszystkie produkty i firmy, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji, które normy i certyfikaty mają zastosowanie w danym przypadku.

 • DIN 4102-12
  Właściwości pożarowe materiałów i elementów budowlanych - Część 12: Utrzymanie ciągłości obwodów elektrycznych instalacji kablowych; wymagania i badania
 • DIN 50938
  Czarne powłoki tlenkowe na żelazie lub stali - Wymagania i metody badań
 • DIN EN 61537
  Zarządzanie kablami. Systemy korytek kablowych i drabinek kablowych
 • DIN EN 50085-1
  Systemy listew instalacyjnych i kanałów kablowych do instalacji elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne
 • DIN EN 50085-2-1
  Systemy listew instalacyjnych i kanałów kablowych do instalacji elektrycznych - Część 2-1: Systemy listew instalacyjnych i kanałów kablowych przeznaczone do montażu na ścianach i sufitach
 • DIN EN 50085-2-3
  Systemy listew instalacyjnych i kanałów kablowych do instalacji elektrycznych - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów listew instalacyjnych przeznaczonych do wbudowania w szafy rozdzielcze

   
 • DIN EN 50085-2-4
  Systemy listew instalacyjnych i kanałów kablowych do instalacji elektrycznych - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące słupów i słupków elektroenergetycznych
 • DIN EN 61386-21
  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów rur instalacyjnych sztywnych
 • DIN EN ISO 1461
  Powłoki cynkowane ogniowo na wyrobach gotowych z żelaza i stali - Specyfikacje i metody badań
 • DIN EN 10346
  Płaskie wyroby stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy
 • DIN EN ISO 10684
  Elementy złączne - powłoki cynkowane ogniowo
 • DIN EN 62561-1
  Elementy systemu ochrony odgromowej (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące łączenia elementów
 • DIN EN ISO 2081
  Powłoki metalowe i pozostałe powłoki nieorganiczne - Powłoki galwaniczne z cynku poddane dodatkowej obróbce na żelazie lub stali
 • DIN EN 62444
  Dławiki kablowe do instalacji elektrycznych
 • DIN EN 60238
  Śrubowe oprawki oświetleniowe Edison
 • DIN EN 60998-1
  Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne
 • DIN EN 60998-2-1
  Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń łączeniowych jako oddzielnych jednostek z zaciskami śrubowymi
 • DIN EN 60998-2-2
  Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące oddzielnych elementów połączeniowych z zaciskami śrubowymi
 • DIN EN 61914
  Uchwyt kablowy do instalacji elektrycznych
 • DIN EN 60715
  Wymiary rozdzielnic niskiego napięcia - Znormalizowane szyny montażowe do mechanicznego mocowania urządzeń elektrycznych w rozdzielnicach i sterownicach
 • DIN EN 60670-1
  Puszki i obudowy osprzętu do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne
 • DIN EN 60670-22
  BPuszki instalacyjne do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego - Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek instalacyjnych

 • DIN VDE 0603-2
  Customer distribution boards and meter panels AC 400 V – Main line branch terminals
 • DIN VDE 0606-1
  Materiały łączeniowe do 690 V - Część 1: Puszki instalacyjne do umieszczania urządzeń i/lub zacisków łączeniowych
 • DIN VDE 0618-1
  Sprzęt do wyrównywania potencjałów; szyna ekwipotencjalna do głównego wyrównywania potencjałów

 • IMQ
  Włoski Instytut Znaku Jakości

 • NEMA VE1
  Systemy metalowych korytek kablowych
   
 • CAN/CSA – C22.2 No. 62 – 93
  Standardowe systemy prowadnic powierzchniowych

 • ÖVE/ÖNORM EN 60998-1
  Osprzęt połączeniowy - Miedziane przewody elektryczne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych - Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące zespołów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm² do 35 mm² włącznie

 • UL 5
  Metalowe bieżnie i złącza powierzchniowe
   
 • UL 467
  Uziemienie i łączenie urządzeń
   
 • UL 514B
  Złączki do rur, przewodów i kabli
   
 • NEMA VEI
  Systemy metalowych korytek kablowych

Potrzebujesz pomocy?

Cieszymy się, że możemy pomóc.

Tel. +48 32 381-98-10
Tel. +48 32 381-98-11
info@niedax.pl

 

Kontakt