Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Stan na dzień 25.05.2018

 

Dziękujemy bardzo, że interesujecie się firmą NIEDAX GROUP oraz jej przedsiębiorstwami i wyrobami. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obowiązujące dla ofert internetowych www.niedax.pl oraz dla przedstawionych tam własnych treści.

Zwracamy uwagę na to, że w trakcie przesyłanie danych w internecie (n.p. podczas komunikacji przez e-mail) mogą występować luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

 

Zapisywanie danych użytkownika, danych osobowych

W zasadzie korzystanie z naszej strony internetowej bez podania danych osobowych jest niemoźliwe. Nazwisko, adres lub adresy e-mailowe pobierane są na naszych stronach internetowych na zasadzie dobrowolności, poprzez formularz kontaktowy zawsze po wyraźnym zezwoleniu. Uzyskane dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Waszego wyraźnego pozwolenia.

 • adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie ofertowe,
  patrz dalej poniźej na oddzielną wskazówke odnośnie adresów IP,
 • informacje o przeglądarce (uźywana przeglądarka internetowa. system operacyjiny,
  ustawienie językowe, itp.),
 • dane o stosowanej usłudze serwera,
 • wersja protokołu,
 • nazwa wywołanego pliku lub strony ofertowej (URL),
 • data oraz godzina dostępu,
 • ilość przenoszonych danych,
 • dane dotyczące statusu (n.p. meldunki błędu).

Te informacje wykorzystywane są dla celów statystycznych.

Nie mamy możliwości przyporządkowania adresu IP do osoby, ani sami ani też w ramach stosunku umownego z inną firmą. Taka możliwość może wystąpić wyłącznie na drodze sądowej, n.p. na podstawie postanowienia sądowego o wyjawienie w przy-padku zarzutów karnych. Niemniej jednak według nowszego orzecznictwa (EuGH, BGH) adresy IP są również zaszeregowane jako dane osobowe.

W przypadku zapytania chętnie udzielimy Wam informacji, czy dotyczące Was dane osobowe są u nas zapisane, a jeżeli są zapisane to podamy które. Oczywiście niezwłocznie spełnimy Wasze życzenia odnośnie kasowania lub korekty. Odnośnie tego prosimy o przesłanie e-mailu pod adres  : datenschutzbeauftragter@niedax-group.de

 

Cookies

Podczas pierwszego wywołania naszej strony www.niedax.pl podajemy Wam informację, że wykorzystujemy cookies, czyli pliki tekstowe składowane na Waszym komputerze. To przedstawione jest poniżej.

Jeżeli klikniecie na przycisk „Wyrażam zgodę”, to tworzone jest cookie, które pokazuje, że widzieliście informację. Jeżeli potem ponownie wywołacie naszą ofertę, to ta informacja zostanie jeszcze raz pokazana. To samo nastąpi, gdy w Waszej przeglądarce internetowej oddzielnie skasowaliście cookie albo jeżeli wywołacie www.niedax.pl poprzez inne urządzenie końcowe.

Przy wywołaniu pojedynczych stron stosowane są oprócz tego tymczasowe cookie, czyli małe pliki tekstowe z danymi technicznymi dla połączenia Waszego serwera z naszymi ofertami pod adresem www.niedax.pl. Te tak zwane cookie sesji nie zawierają żadnych danych osobowych, a po zakończeniu wizyty i zamknięciu przeglądarki internetowej są automatycznie kasowane.

Poprzez odpowiednie ustawienia Waszej przeglądarki możecie uniemożliwić stoso-wanie cookies. Jednak zwracamy uwagę na to, że przez to ograniczona zostanie pełna funkcjonalność tej strony internetowej.

  

Google Analytics, dalsze cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analiz stron inter-netowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa również cookies, które zapisane są na Waszym komputerze. Wytworzone przez cookies informacje o Waszym wykorzystywaniu tej strony internetowej to informacje, które wykorzystywane są przez Google dla realizacji zleconej przez nas oceny Waszego korzystania z tej strony internetowej, dla zestawienia raportów o aktywności strony internetowej i świadczenia właścicielowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z internetu i stron internetowych. Łączenie adresów IP przekazanych z Waszej przeglądarki w ramach Google Analitycs z innymi danymi firmy Google nie jest składnikiem naszego zlecenia dla firmy Google. Funkcje specjalne firmy Google Analitycs nie są akty-wowane, przedmiotem są tylko funkcje podstawowe.

Poza tym możecie stosunkowo łatwo zapobiegać przejęciu przez Google danych (łącznie z adresem IP) wytworzonych przez cookie, które dotyczą Waszego korzystania ze strony internetowej, jak również przetwarzania tych danych przez Google w sposób niżej podany :

Pobranie i zainstalowanie plug-in przeglądarki (Browser-Plugin), który jest do dyspozycji pod linkiem :

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W przypadku aktywacji anonimowania IP na tej stronie internetowej Wasz adres IP zostanie przez Google skrócony przed przekazaniem do krajów członkowskich Unii Europejskiej lub do innych krajów umownych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Zezwolenie

Korzystając z tej strony internetowej akceptujecie niniejszą deklarację ochrony danych osobowych i wyrażacie zgodę na tutaj opisane warunki. Jeżeli nie wyrażacie zgody, to prosimy Was, abyście naszej strony internetowej nie odwiedzali i nie podawali żadnych danych osobowych. 

 

Korzystanie z oferty bez JavaScript

Jeżeli wyłączyliście Waszą przeglądarkę JavaScript, to z niektórych treści nie możecie korzystać (n.p. wideo), a określone informacje n.p. wyżej wymieniona informacja cookie nie będzie pokazywana. Poprzez poszerzenia jak n.p. NoScript możecie JavaScript dopuścić dla niektórych stron (n.p. www.niedax.pl).

 

Prawo do informacji

Ponieważ dane od Was i o Was pobieramy tylko w powyżej opisanym zakresie, to w wyniku korzystania z naszej oferty - nie licząc adresu IP - posiadamy informacje o Waszej osobie tylko wtedy, gdy zwróciliście się do nas poprzez Service Online i przy tej okazji podali odpowiednie dane.

Prawa do informacji odnośnie tego można dochodzić na piśmie lub przez e-mail (patrz : stopka redakcyjna, czyli dane kontaktowe). To obowiązuje również odnośnie sprzeciwów dla udzielonej deklaracji zgody.

 

Sprzeciw wobec niewłaściwego wykorzystania naszych własnych danych kontaktowych

Niniejszym sprzeciwiamy się stanowczo wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych podawanych przez nas w ramach obowiązku podawania danych kontaktowych dla przesyłania nie żądanych reklam oraz pism informacyjnych. Zastrzegamy sobie stanowczo prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przysyłania niezamawianych informacji reklamowych - n.p. przez spam mailowy.e-mails.

 

Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics.