Szabványok és tanúsítványok

Szabványok és tanúsítványok - Niedax Hungary

 

A maximális biztonság érdekében

Tanúsított minőség Made in Germany

Tanúsított minőség Made in Germany

A biztonságos elektromos világról alkotott elképzelésünkhöz hűen minden Niedax termék megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Mert minden egyes termék a legszigorúbb nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelően készül. A minőségirányítás folyamatos fejlesztése mellett a felelős munkatársak átfogó képzésben részesülnek. Így biztosítjuk, hogy a vállalat a jövőben is eleget tegyen a vevők, a politika és a társadalom felé növekvő kötelezettségeinek.

Ennek biztosítása érdekében többek között a DIN EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszert alkalmazzuk, amelyet folyamatosan beépítünk folyamatainkba. A DIN ISO 14001:2015 szerinti környezetirányítási rendszerrel, a DIN EN ISO 50001:2018 szerinti energiairányítási rendszerrel és a DIN ISO 45001:2018 és SCC**:2011 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerekkel együtt a Niedax csoport minden területén biztosítja a kiemelkedő és biztonságos minőséget. Minden nyersanyagot, pótalkatrészt, szolgáltatást és csomagolást olyan beszállítóktól szerzünk be, akik integrálva vannak ezekbe a minőségbiztosítási rendszerekbe.

Projektet tervez vagy további információra van szüksége?

Projekt kérése 

Vállalati tanúsítványok

A nemzeti és nemzetközi szabványoknak és normáknak való következetes megfelelés képezi a Niedax-csoport valamennyi vállalatának gondolkodásának és tevékenységének alapját. Ügyfeleink bízhatnak abban, hogy termékeink a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelően készülnek, és megfelelnek a nagyon magas minőségi követelményeknek.

Mivel a felsorolt egyes szabványok és tanúsítványok hatálya nem terjed ki korlátlanul minden termékre és vállalatra, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen tájékoztatjuk arról, hogy az Ön konkrét esetében mely szabványok és tanúsítványok érvényesek.

Termékeink megfelelnek

DIN 4102-12
Építőanyagok és építőelemek tűzvédelmi viselkedése. 12. rész: Villamos kábelrendszerek funkcionális integritása; követelmények és vizsgálatok

DIN 50938
Vasból készült alkatrészek égetése. Követelmények és vizsgálati módszerek.

DIN EN 61537
Kábel- és vezetékvezető rendszerek. Kábeltartó rendszerek villamos berendezésekhez.

DIN EN 50085-1
Vezetékcsatorna- és kábelcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények

DIN EN 50085-2-1
Vezetékcsatorna- és kábelcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-1. rész: Fali és mennyezeti kábelcsatorna-rendszerek egyedi követelményei

DIN EN 50085-2-3
Vezetékcsatorna- és kábelcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-3. rész: Kapcsolószekrényekbe szerelhető kábelcsatorna-rendszerek egyedi követelményei

DIN EN 50085-2-4
Vezetékcsatorna- és kábelcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-4. rész: Szabadon álló szerelési egységek egyedi követelményei

DIN EN 61386-21
Vezetékrendszerek villamos szerelésekhez és tájékoztatásra. 21. rész: Villamos szerelések merev vezetékrendszereinek egyedi követelményei

 

DIN EN ISO 1461
Acélra tűzihorganyzással felvitt cinkbevonatok (tételes horganyzás). Követelmények és vizsgálatok

DIN EN 10346
Folyamatosan tűzihorganyzott lapos acéltermékek. Műszaki szállítási feltételek.

DIN EN ISO 10684
Kötőelemek - Tűzihorganyzás

DIN EN 62561-1
Villámvédelmi rendszerelemek (LPSC). 1. rész: Követelmények az összekötő elemekhez.

DIN EN ISO 2081
Fémes és egyéb szervetlen bevonatok - Galvanizált cinkbevonatok vasanyagokon kiegészítő kezeléssel

DIN EN 62444
Kábelbevezetések villamos berendezésekhez

DIN EN 60238
Edison-menetes lámpatartók

DIN EN 60998-1
Kisfeszültségű áramkörök csatlakozóeszközei háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények

DIN EN 60998-2-1
Kisfeszültségű áramkörök csatlakozóelemei háztartási és hasonló célokra. 2-1. rész: Csavaros szorítóegységgel ellátott, különálló csatlakozóelemek egyedi követelményei

DIN EN 60998-2-2
Kisfeszültségű áramkörök csatlakozóelemei háztartási és hasonló célokra. 2-2. rész: Csavar nélküli szorítóegységgel ellátott, különálló csatlakozóelemek egyedi követelményei

DIN EN 61914
Kábeltartók villamos szerelésekhez

DIN EN 60715
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések méretei.
kapcsolóberendezésekbe szerelt elektromos berendezések mechanikus rögzítésére

DIN EN 60670-1
Háztartási és hasonló jellegű helyhez kötött villamos szerelések tartozékdobozai és burkolatai. 1. rész: Általános követelmények

DIN EN 60670-22
Háztartási és hasonló jellegű helyhez kötött villamos szerelések tartozékdobozai. 22. rész:
Kapcsolódobozok egyedi követelményei

DIN VDE 0603-2
Kis elosztószekrények és mérőállomások AC 400 V - Fővezetéki leágazó csatlakozók

DIN VDE 0606-1
Csatlakozóberendezések 690 V-ig. 1. rész: Szerelődobozok a berendezések és/vagy csatlakozókapcsok elhelyezésére

DIN VDE 0618-1
Berendezések potenciálzáráshoz; potenciálzáró sín (PAS) a fő potenciálzáráshoz

IMQ
Olasz Minőségjelző Intézet

 

NEMA VE1
Fém kábeltálca rendszerek

CAN/CSA - C22.2 No. 62 - 93
Szabványos felszíni kábelcsatorna-rendszerek

 

ÖVE/ÖNORM EN 60998-1
Csavaros és csavar nélküli szorítóegységek biztonsági követelményei. 1. rész: Általános követelmények és különleges követelmények 0,2 mm2 - 35 mm2 -ig terjedő vezetékek szorítóegységeire.

 

UL 5
Felszíni fém futócsatornák és szerelvények

UL 467
Földelő és kötőberendezések

UL 514B
Vezetékek, csövek és kábelszerelvények

NEMA VE1
Fém kábeltálcás rendszerek

 

Segítségre van szüksége? Örülünk, hogy segítünk.

Tel.: +36 06 23 521-300
Fax: +36 06 23 390-489
info@niedax.hu

 

Kapcsolat